Trung Quốc đột phá công nghệ kiểm soát xác tên lửa va vào Trái đất

Tên lửa Trường Chinh 5B của Trung Quốc phóng module lõi trạm vũ trụ hôm 29.4. Ảnh: Cơ quan Vũ trụ Trung Quốc
Tên lửa Trường Chinh 5B của Trung Quốc phóng module lõi trạm vũ trụ hôm 29.4. Ảnh: Cơ quan Vũ trụ Trung Quốc
Tên lửa Trường Chinh 5B của Trung Quốc phóng module lõi trạm vũ trụ hôm 29.4. Ảnh: Cơ quan Vũ trụ Trung Quốc
Lên top