Trung Quốc đột ngột hoãn phóng tàu chở hàng lên trạm vũ trụ

Tàu vũ trụ chở hàng Thiên Châu-2 và tên lửa Trường Chinh 7 Y3 của Trung Quốc trước đó đã sẵn sàng ở bãi phóng tại tỉnh Hải Nam. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Tàu vũ trụ chở hàng Thiên Châu-2 và tên lửa Trường Chinh 7 Y3 của Trung Quốc trước đó đã sẵn sàng ở bãi phóng tại tỉnh Hải Nam. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Tàu vũ trụ chở hàng Thiên Châu-2 và tên lửa Trường Chinh 7 Y3 của Trung Quốc trước đó đã sẵn sàng ở bãi phóng tại tỉnh Hải Nam. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Lên top