Trung Quốc đóng cửa một phần cảng bận rộn thứ 3 thế giới

Thành phố Ninh Ba, Trung Quốc. Ảnh: AFP
Thành phố Ninh Ba, Trung Quốc. Ảnh: AFP
Thành phố Ninh Ba, Trung Quốc. Ảnh: AFP
Lên top