Trung Quốc đóng bản sao khổng lồ tàu Titanic huyền thoại

Bản sao tàu Titanic đang được đóng tại huyện Đại Anh, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, ngày 27.4.2021. Ảnh: AFP
Bản sao tàu Titanic đang được đóng tại huyện Đại Anh, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, ngày 27.4.2021. Ảnh: AFP
Bản sao tàu Titanic đang được đóng tại huyện Đại Anh, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, ngày 27.4.2021. Ảnh: AFP
Lên top