Trung Quốc đối mặt với 26 triệu tấn chất thải may mặc

Công ty Baijingyu kinh doanh, xử lý chất thải may mặc. Ảnh: Bloomberg
Công ty Baijingyu kinh doanh, xử lý chất thải may mặc. Ảnh: Bloomberg
Công ty Baijingyu kinh doanh, xử lý chất thải may mặc. Ảnh: Bloomberg
Lên top