Trung Quốc đổ lỗi vì Mỹ mà APEC không ra được tuyên bố chung

Các nhà lãnh đạo APEC tham dự phiên họp kín ở Port Moresby, Papua New Guinea, ngày 18.11.2018. Ảnh: Reuters
Các nhà lãnh đạo APEC tham dự phiên họp kín ở Port Moresby, Papua New Guinea, ngày 18.11.2018. Ảnh: Reuters
Các nhà lãnh đạo APEC tham dự phiên họp kín ở Port Moresby, Papua New Guinea, ngày 18.11.2018. Ảnh: Reuters
Lên top