Trung Quốc đình chỉ nhập khẩu gia cầm từ nhà máy thứ hai ở Mỹ

Trung Quốc đình chỉ nhập khẩu gia cầm từ một nhà máy ở Mỹ. Ảnh: AFP
Trung Quốc đình chỉ nhập khẩu gia cầm từ một nhà máy ở Mỹ. Ảnh: AFP
Trung Quốc đình chỉ nhập khẩu gia cầm từ một nhà máy ở Mỹ. Ảnh: AFP
Lên top