Trung Quốc điều tra tập đoàn Alibaba

Trung Quốc điều tra Alibaba vì nghi ngờ có hành vi độc quyền. Ảnh: Xinhua
Trung Quốc điều tra Alibaba vì nghi ngờ có hành vi độc quyền. Ảnh: Xinhua
Trung Quốc điều tra Alibaba vì nghi ngờ có hành vi độc quyền. Ảnh: Xinhua
Lên top