Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Trung Quốc điều máy bay ồ ạt đến gần Nhật Bản