Trung Quốc điều máy bay ném bom đến khu vực chính trị nhạy cảm với Nhật Bản