Trung Quốc điều động gấp đôi quân y tới tiếp sức cho tâm dịch Vũ Hán

Thành viên lực lượng quân y Trung Quốc tại bệnh viện ở Vũ Hán. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Thành viên lực lượng quân y Trung Quốc tại bệnh viện ở Vũ Hán. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Thành viên lực lượng quân y Trung Quốc tại bệnh viện ở Vũ Hán. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Lên top