Trung Quốc điều binh đến căn cứ hải quân đầu tiên ở nước ngoài

Tàu chở nhân viên quân sự Trung Quốc rời Trạm Giang ngày 11.7. Ảnh: Xinhua/AP
Tàu chở nhân viên quân sự Trung Quốc rời Trạm Giang ngày 11.7. Ảnh: Xinhua/AP