Trung Quốc diễn tập tên lửa có thể tấn công căn cứ Mỹ - Nhật