Trung Quốc: Dịch chuyển ngoạn mục tòa nhà 2.600 tấn trong 82 phút

Lên top