Trung Quốc đề cử vinh danh 4 cá nhân xuất sắc trong chống COVID-19

Ông Chung Nam Sơn được đề cử nhận Huân chương Cộng hoà vì đóng góp lớn trong cuộc chiến chống COVID-19 ở Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã
Ông Chung Nam Sơn được đề cử nhận Huân chương Cộng hoà vì đóng góp lớn trong cuộc chiến chống COVID-19 ở Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã
Ông Chung Nam Sơn được đề cử nhận Huân chương Cộng hoà vì đóng góp lớn trong cuộc chiến chống COVID-19 ở Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã
Lên top