Trung Quốc đạt kỳ tích chưa nước nào làm được về thám hiểm vũ trụ

Tàu thăm dò Hằng Nga 4 đáp thành công xuống vũng Aitken, thuộc vùng tối của mặt trăng. Ảnh: CNSA
Tàu thăm dò Hằng Nga 4 đáp thành công xuống vũng Aitken, thuộc vùng tối của mặt trăng. Ảnh: CNSA
Tàu thăm dò Hằng Nga 4 đáp thành công xuống vũng Aitken, thuộc vùng tối của mặt trăng. Ảnh: CNSA
Lên top