Trung Quốc đang cố gắng ngăn chặn làn sóng dịch bệnh COVID-19 thứ 2

Trung Quốc lo ngại làn sóng COVID-19 thứ hai từ các ca bệnh "nhập khẩu". Ảnh: Legal Daily
Trung Quốc lo ngại làn sóng COVID-19 thứ hai từ các ca bệnh "nhập khẩu". Ảnh: Legal Daily
Trung Quốc lo ngại làn sóng COVID-19 thứ hai từ các ca bệnh "nhập khẩu". Ảnh: Legal Daily
Lên top