Trung Quốc: Đại biểu Quốc hội "siêu giàu" ngày càng giàu hơn

Nhiều đại biểu Quốc hội Trung Quốc nằm trong danh sách những người giàu nhất. Ảnh: Bloomberg
Nhiều đại biểu Quốc hội Trung Quốc nằm trong danh sách những người giàu nhất. Ảnh: Bloomberg
Nhiều đại biểu Quốc hội Trung Quốc nằm trong danh sách những người giàu nhất. Ảnh: Bloomberg