Trung Quốc đã xử lý chất thải y tế trong dịch COVID-19 tại Vũ Hán thế nào?

Nhân viên làm công việc thu dọn rác mặc đồ bảo hộ để tránh tiếp xúc trực tiếp với rác thải y tế. Ảnh: Reuters.
Nhân viên làm công việc thu dọn rác mặc đồ bảo hộ để tránh tiếp xúc trực tiếp với rác thải y tế. Ảnh: Reuters.
Nhân viên làm công việc thu dọn rác mặc đồ bảo hộ để tránh tiếp xúc trực tiếp với rác thải y tế. Ảnh: Reuters.
Lên top