Trung Quốc cứu cây cầu cổ gần nghìn tuổi có mái che đẹp nhất bị lũ cuốn

Cầu Cầu Vồng bị lũ cuốn đi một phần. Ảnh: Thời báo Hoàn cầu.
Cầu Cầu Vồng bị lũ cuốn đi một phần. Ảnh: Thời báo Hoàn cầu.
Cầu Cầu Vồng bị lũ cuốn đi một phần. Ảnh: Thời báo Hoàn cầu.
Lên top