Trung Quốc củng cố lực lượng chiến đấu cho tàu sân bay