Trung Quốc cung cấp thông tin mới về ứng phó COVID-19

Trung Quốc cung cấp nhiều thông tin mới về quá trình ứng phó COVID-19, phủ nhận che giấu dịch bệnh. Ảnh: AFP.
Trung Quốc cung cấp nhiều thông tin mới về quá trình ứng phó COVID-19, phủ nhận che giấu dịch bệnh. Ảnh: AFP.
Trung Quốc cung cấp nhiều thông tin mới về quá trình ứng phó COVID-19, phủ nhận che giấu dịch bệnh. Ảnh: AFP.
Lên top