Trung Quốc cử chuyên gia y tế hỗ trợ Iran chống dịch COVID-19

Bà Masoumeh Ebtekar, Phó tổng thống phụ trách vấn đề phụ nữ và gia đình của Iran đã nhiễm COVID-19. Ảnh: AFP.
Bà Masoumeh Ebtekar, Phó tổng thống phụ trách vấn đề phụ nữ và gia đình của Iran đã nhiễm COVID-19. Ảnh: AFP.
Bà Masoumeh Ebtekar, Phó tổng thống phụ trách vấn đề phụ nữ và gia đình của Iran đã nhiễm COVID-19. Ảnh: AFP.
Lên top