Trung Quốc: Công ty vận hành bác tin đồn đập Tam Hiệp bị biến dạng

Hình ảnh đập Tam Hiệp xả lũ mới nhất ngày 18.7. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Hình ảnh đập Tam Hiệp xả lũ mới nhất ngày 18.7. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Hình ảnh đập Tam Hiệp xả lũ mới nhất ngày 18.7. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Lên top