Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Trung Quốc công khai hỗ trợ quân đội Syria