Trung Quốc công khai dữ liệu thảm họa lũ lụt hè 2020

Bão Hagupit gây mưa lớn dẫn tới ngập lụt ở miền đông Trung Quốc. Nguồn: SCMP.
Bão Hagupit gây mưa lớn dẫn tới ngập lụt ở miền đông Trung Quốc. Nguồn: SCMP.
Bão Hagupit gây mưa lớn dẫn tới ngập lụt ở miền đông Trung Quốc. Nguồn: SCMP.
Lên top