Trung Quốc công bố tin quan trọng về lây nhiễm COVID-19 sau tái phát

Các chuyên gia Trung Quốc tham gia cuộc họp báo ngày 4.3. Ảnh: SCIO
Các chuyên gia Trung Quốc tham gia cuộc họp báo ngày 4.3. Ảnh: SCIO
Các chuyên gia Trung Quốc tham gia cuộc họp báo ngày 4.3. Ảnh: SCIO
Lên top