Trung Quốc công bố thông tin mới đáng chú ý về sứ mệnh Thần Châu 13

Tên lửa đẩy Trường Chinh 2F sẽ mang theo tàu vũ trụ Thần Châu 13 phóng lên từ Trung tâm Phóng vệ tinh Tửu Tuyền ở tây bắc Trung Quốc. Ảnh: AFP
Tên lửa đẩy Trường Chinh 2F sẽ mang theo tàu vũ trụ Thần Châu 13 phóng lên từ Trung tâm Phóng vệ tinh Tửu Tuyền ở tây bắc Trung Quốc. Ảnh: AFP
Tên lửa đẩy Trường Chinh 2F sẽ mang theo tàu vũ trụ Thần Châu 13 phóng lên từ Trung tâm Phóng vệ tinh Tửu Tuyền ở tây bắc Trung Quốc. Ảnh: AFP
Lên top