Trung Quốc công bố ngôi mộ đôi tình nhân ôm nhau suốt 1.600 năm

Bức tường thành cổ ở thành phố Đại Đồng, tỉnh Sơn Tây, phía bắc Trung Quốc, nơi phát hiện ngôi mộ tình nhân 1.600 năm tuổi. Ảnh: Xinhua/CFP
Bức tường thành cổ ở thành phố Đại Đồng, tỉnh Sơn Tây, phía bắc Trung Quốc, nơi phát hiện ngôi mộ tình nhân 1.600 năm tuổi. Ảnh: Xinhua/CFP
Bức tường thành cổ ở thành phố Đại Đồng, tỉnh Sơn Tây, phía bắc Trung Quốc, nơi phát hiện ngôi mộ tình nhân 1.600 năm tuổi. Ảnh: Xinhua/CFP
Lên top