Trung Quốc công bố mức tăng ngân sách quốc phòng năm 2021

Các binh sĩ quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) đang tham gia huấn luyện quân sự tại dãy núi Pamir ở Kashgar, vùng Tân Cương, tây bắc Trung Quốc. Ảnh: AFP.
Các binh sĩ quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) đang tham gia huấn luyện quân sự tại dãy núi Pamir ở Kashgar, vùng Tân Cương, tây bắc Trung Quốc. Ảnh: AFP.
Các binh sĩ quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) đang tham gia huấn luyện quân sự tại dãy núi Pamir ở Kashgar, vùng Tân Cương, tây bắc Trung Quốc. Ảnh: AFP.
Lên top