Trung Quốc công bố loạt ảnh khoa học đầu tiên từ tàu thăm dò sao Hỏa

Trung Quốc công bố loạt ảnh đầu tiên từ tàu thăm dò sao Hỏa Chúc Dung. Ảnh: Cơ quan Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc
Trung Quốc công bố loạt ảnh đầu tiên từ tàu thăm dò sao Hỏa Chúc Dung. Ảnh: Cơ quan Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc
Trung Quốc công bố loạt ảnh đầu tiên từ tàu thăm dò sao Hỏa Chúc Dung. Ảnh: Cơ quan Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc
Lên top