Trung Quốc công bố dữ liệu giúp tìm kiếm vật chất tối bí ẩn

Vật chất tối được cho là chiếm khoảng 80% khối lượng của vũ trụ. Ảnh: NASA
Vật chất tối được cho là chiếm khoảng 80% khối lượng của vũ trụ. Ảnh: NASA
Vật chất tối được cho là chiếm khoảng 80% khối lượng của vũ trụ. Ảnh: NASA
Lên top