Trung Quốc công bố 1.000 cổ vật đỉnh cao 8.000 năm tuổi

Cổ vật gốm sứ được trưng bày ở Bảo tàng Cố Cung, Trung Quốc ngày 30.4.2021. Ảnh: Bảo tàng Cố Cung
Cổ vật gốm sứ được trưng bày ở Bảo tàng Cố Cung, Trung Quốc ngày 30.4.2021. Ảnh: Bảo tàng Cố Cung
Cổ vật gốm sứ được trưng bày ở Bảo tàng Cố Cung, Trung Quốc ngày 30.4.2021. Ảnh: Bảo tàng Cố Cung
Lên top