Trung Quốc có thêm bước tiến về thám hiểm vũ trụ

Trung Quốc phóng vệ tinh Cao Phân-12 02 ngày 31.3. Ảnh: Xinhua
Trung Quốc phóng vệ tinh Cao Phân-12 02 ngày 31.3. Ảnh: Xinhua
Trung Quốc phóng vệ tinh Cao Phân-12 02 ngày 31.3. Ảnh: Xinhua
Lên top