Trung Quốc có thể thành nước đầu tiên kiểm soát được biến thể Delta

Trung Quốc có thể sớm kiểm soát được biến thể Delta. Ảnh: VCG
Trung Quốc có thể sớm kiểm soát được biến thể Delta. Ảnh: VCG
Trung Quốc có thể sớm kiểm soát được biến thể Delta. Ảnh: VCG
Lên top