Trung Quốc có thể tham gia GAVI tăng cường phân phối vaccine

Trung Quốc có thể tham gia vào GAVI để tăng cường phân phối vaccine. Ảnh: AFP.
Trung Quốc có thể tham gia vào GAVI để tăng cường phân phối vaccine. Ảnh: AFP.
Trung Quốc có thể tham gia vào GAVI để tăng cường phân phối vaccine. Ảnh: AFP.
Lên top