Trung Quốc có thể giảm mạnh dân số trong 5 năm tới

Người dân đi dọc trên một con phố ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Ảnh: AFP
Người dân đi dọc trên một con phố ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Ảnh: AFP
Người dân đi dọc trên một con phố ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Ảnh: AFP
Lên top