Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Trung Quốc có thể cải tạo bãi cạn Scarbourough sau G20 và trước bầu cử Mỹ