Trung Quốc có số lượng di sản thiên nhiên thế giới nhiều nhất

Cung điện Potala, Tây Tạng, Trung Quốc là một Di sản thế giới được UNESCO công nhận vào năm 1994. Ảnh: AFP
Cung điện Potala, Tây Tạng, Trung Quốc là một Di sản thế giới được UNESCO công nhận vào năm 1994. Ảnh: AFP
Cung điện Potala, Tây Tạng, Trung Quốc là một Di sản thế giới được UNESCO công nhận vào năm 1994. Ảnh: AFP
Lên top