Trung Quốc có động thái quan trọng ngăn chặn bệnh truyền nhiễm

Xét nghiệm COVID-19 ở Thanh Đảo, Trung Quốc, sau khi phát hiện ca lây nhiễm cộng đồng. Ảnh: Reuters.
Xét nghiệm COVID-19 ở Thanh Đảo, Trung Quốc, sau khi phát hiện ca lây nhiễm cộng đồng. Ảnh: Reuters.
Xét nghiệm COVID-19 ở Thanh Đảo, Trung Quốc, sau khi phát hiện ca lây nhiễm cộng đồng. Ảnh: Reuters.
Lên top