Trung Quốc có dấu mốc mới quan trọng trong cuộc chiến chống COVID-19

Trung Quốc không ghi nhận ca COVID-19 mới nào trong công bố ngày 23.5. Ảnh: AFP.
Trung Quốc không ghi nhận ca COVID-19 mới nào trong công bố ngày 23.5. Ảnh: AFP.
Trung Quốc không ghi nhận ca COVID-19 mới nào trong công bố ngày 23.5. Ảnh: AFP.
Lên top