Trung Quốc chưa vội hành động trước biến thể Omicron

Một điểm tiêm vaccine COVID-19 ở Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã
Một điểm tiêm vaccine COVID-19 ở Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã
Một điểm tiêm vaccine COVID-19 ở Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã
Lên top