Trung Quốc "chơi lớn", tính chế tạo máy bay siêu thanh sao Hỏa đầu tiên

Nhóm trực thăng sao Hỏa NASA xem xét mô hình máy bay. Ảnh: NASA
Nhóm trực thăng sao Hỏa NASA xem xét mô hình máy bay. Ảnh: NASA
Nhóm trực thăng sao Hỏa NASA xem xét mô hình máy bay. Ảnh: NASA
Lên top