Trung Quốc cho phép thử nghiệm vaccine COVID-19 dạng hít

Nhân viên kiểm tra chất lượng đóng gói của các sản phẩm vaccine COVID-19 tại một nhà máy ở Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Nhân viên kiểm tra chất lượng đóng gói của các sản phẩm vaccine COVID-19 tại một nhà máy ở Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Nhân viên kiểm tra chất lượng đóng gói của các sản phẩm vaccine COVID-19 tại một nhà máy ở Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Lên top