Trung Quốc cho phép mỗi cặp vợ chồng sinh 3 con

Trung Quốc điều chỉnh chính sách dân số, cho phép mỗi cặp vợ chồng sinh 3 con. Ảnh: AFP
Trung Quốc điều chỉnh chính sách dân số, cho phép mỗi cặp vợ chồng sinh 3 con. Ảnh: AFP
Trung Quốc điều chỉnh chính sách dân số, cho phép mỗi cặp vợ chồng sinh 3 con. Ảnh: AFP
Lên top