Trung Quốc chính thức cho phép sinh 3 con

Trung Quốc chính thức thông qua luật sửa đổi cho phép các gia đình đẻ tối đa 3 con. Ảnh: AFP
Trung Quốc chính thức thông qua luật sửa đổi cho phép các gia đình đẻ tối đa 3 con. Ảnh: AFP
Trung Quốc chính thức thông qua luật sửa đổi cho phép các gia đình đẻ tối đa 3 con. Ảnh: AFP
Lên top