Trung Quốc chính thức bỏ phạt sinh 3 con

Chính quyền Trung Quốc đã hủy bỏ các khoản phí và các biện pháp trừng phạt khác đối với trường hợp sinh con thứ ba. Ảnh: AFP
Chính quyền Trung Quốc đã hủy bỏ các khoản phí và các biện pháp trừng phạt khác đối với trường hợp sinh con thứ ba. Ảnh: AFP
Chính quyền Trung Quốc đã hủy bỏ các khoản phí và các biện pháp trừng phạt khác đối với trường hợp sinh con thứ ba. Ảnh: AFP
Lên top