Trung Quốc chính thức bỏ giới hạn nhiệm kỳ chủ tịch nước

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bỏ phiếu ngày 11.3. Ảnh: SCMP
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bỏ phiếu ngày 11.3. Ảnh: SCMP
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bỏ phiếu ngày 11.3. Ảnh: SCMP