Trung Quốc chế tạo nhà máy điện hạt nhân mini đem ra Biển Đông