Trung Quốc chế tạo kính thiên văn khúc xạ lớn nhất thế giới

Trung Quốc hoàn thành kính viễn vọng vô tuyến hình cầu khẩu độ 500 mét, lớn nhất thế giới, vào năm 2016. Ảnh: Xinhua
Trung Quốc hoàn thành kính viễn vọng vô tuyến hình cầu khẩu độ 500 mét, lớn nhất thế giới, vào năm 2016. Ảnh: Xinhua
Trung Quốc hoàn thành kính viễn vọng vô tuyến hình cầu khẩu độ 500 mét, lớn nhất thế giới, vào năm 2016. Ảnh: Xinhua
Lên top